Gmina i Miasto Rychwał
Zielona energia dla mieszkańców gminy Rychwał

5 października 2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. "Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii", współfinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Jest to jedyny taki projekt realizowany na terenie powiatu konińskiego i jeden z trzech w Wielkopolsce. W ramach tego zadania od 1 września do 2 października zostało wykonanych 27 instalacji fotowoltaicznych - 25 na nieruchomościach należących do mieszkańców i 2 na obiektach użyteczności publicznej tj. bibliotece i oczyszczalni ścieków. Instalacje fotowoltaiczne, składające się z paneli montowanych na dachach budynków lub na gruncie i falownika, służą do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Montaż takiej instalacji ma na celu obniżenie wydatków na energie elektryczną. Po przetargu wartość całkowita inwestycji wynosi 745 289,88 zł brutto, z czego Urząd Marszałkowski zrefunduje 567 797,04 zł czyli 90 % kosztów netto całego zadania. Wykonawca robót budowlano-montażowych była firma APATOR CONTROL Sp. z o.o. z Torunia, wspierana przez podwykonawcę: Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Ze względu na krótki termin realizacji projektu, który musi być rozliczony do 16 października 2015 r. prace wykonywane były w ekspresowym tempie, ale dzięki dużemu zaangażowaniu wykonawcy, zostały ukończone na czas.

Więcej...
Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

I N F O R M A C J A


Burmistrz Rychwała informuje, że zgodnie z art. 182 § 7 Kodeksu Wyborczego /Dz.U. z 2011 r., Nr 21 , poz. 112 z późn.zm./ publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP odbędzie się w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21.


Burmistrz Rychwała

/-/ Stefan Dziamara

 


 


INFORMACJA


ZAPISZ DZIECKO DO BIBLIOTEKI


SPORTOWE ZAKOŃCZENIE LATA


Złote i Diamentowe gody par małżeńskich

W dniu 24 września 2015 r. szesnaście par z terenu Gminy i Miasta Rychwał świętowało jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 64-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Wiceburmistrz Ewa Jędrzejczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Lewandowska. Burmistrz Rychwała wręczył dostojnym Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a także złożył  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalszą drogę życia. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych.

Relacja Wirtualny Konin

Więcej...
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek


Uroczystości ku czci pomordowanych w Białej Panieńskiej

W dniu 18 września 2015 r., u stóp Pomnika Pomordowanych Kaliszan, na pograniczu dwóch powiatów kaliskiego i konińskiego oraz gmin Stawiszyn i Rychwał, w lesie w miejscowości Biała Panieńska odbyły się uroczyste obchody 73 Rocznicy ku czci Pomordowanych podczas II Wojny Światowej. W tym roku gospodarzem obchodów była Gmina Rychwał.

Relacja TV Wielkopolska

Więcej...
Turystyczny ZOOM na region koniński


XII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale

W dniu 22 września 2015 r./wtorek/ o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad


XII Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr Dętych

XII Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr Dętych za nami. Impreza rozpoczęła się w sobotni wieczór, 12 września, koncertem zaprzyjaźnionej orkiestry z Woli. Niedzielne popołudnie natomiast tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą paradą orkiestr i zespołów, motocyklistów, konnych zaprzęgów, oraz grup formalnych działających w gminie Rychwał, z Placu Wacława Jedyńskiego do Parku Miejskiego w Rychwale.

 

Więcej...
Uroczystość ku czci Pomordowanych podczas II Wojny Światowej


"Dotknij Kultury w Amfiteatrze"

W sobotę 12 września w rychwalskim Amfiteatrze miało miejsce wydarzenie kulturalne „Dotknij Kultury w Amfiteatrze”. „Tatr maski, Dąbroszyn-Rychwał 2015, maska antyczna, maska współczesna” to projekt dofinansowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego w ramach którego, na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkól z gminy Rychwał, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie.

Relacja TV Wielkopolska

Więcej...
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. SZACOWANIA STRAT W WYNIKU SUSZY

Uprzejmie informujemy, iż nowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznacza termin do końca września, w którym rolnicy poszkodowani przez susze będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy. W związku z koniecznością przygotowania protokołów z szacowania strat, które stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o udzielenie pomocy przez ARiMR, uprzejmie informujemy, że w dniach 15, 16 i 17 września br. Komisja ds. szacowania strat będzie przyjmować zgłoszenia i sporządzać protokoły, dla tych gospodarstw dla których nie były one sporządzone w pierwszym terminie.
Informujemy, że 21 sierpnia rozszerzono katalog upraw objętych suszą, o ziemniaki i rośliny strączkowe a 1 września o kukurydzę na kiszonkę. Rolnicy, dla których sporządzono już wcześniej protokoły, w których nie uwzględniono ww. upraw, mogą się zgłaszać, w wyznaczonych dla danej miejscowości terminach celem ujęcia w protokołach strat w tych uprawach.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku strat zgłaszanych po 17 sierpnia 2015 r. w uprawach zbóż, czyli po dacie zakończenia żniw na terenie naszej gminy, ze względu na brak możliwości zweryfikowania zgłoszeń, straty te nie będą uwzględniane w protokołach (poziom straty będzie wynosił 0%).
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, warunkiem uzyskania pomocy, jest wykazanie strat na poziomie nie mniejszym niż 30 %.
UWAGA!
Termin składania zgłoszeń i sporządzania protokołów przez gminną komisję – 15, 16 i 17 września 2015 r. zgodnie z harmonogramem.
Termin przyjmowania wniosków o pomoc przez ARiMR od 11 do 30 września 2015 r.«StartWstecz12345678910DalejWstecz»

Page 1 of 63